Vierfleck - Vogelfotos


V O G E L F O T O S
von Reinhard Teuber

Direkt zum Seiteninhalt

Vierfleck

Libellenarten (Systematik)
Libellula quadrimaculata
Familie: Segellibellen / Libellulidae
L -50 mm
SP -85 mm
Mai-Juli

Gefährdung
Rote Liste Hessen: + (nicht gefährdet)
Rote Liste Deutschland: + (nicht gefährdet)
Häufigkeit: häufig
Stand RL D 2015
Zurück zum Seiteninhalt